Chat hỗ trợ
Chat ngay
sales@kamico.com.vn Trụ sở TP. HCM: 175/14 Đường số 11, Phường Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tin tức nổi bật

Collet máy tiện kẹp chi tiết tròn hệ Mét C26, C42, C60, C80 Vertex

  • Xuất xứ:Vertex - Đài Loan
  • Mã sản phẩm:C26-D6; C26-D8; C26-D9; C26-D10; C26-D11; C26-D12; C26-D13; C26-D14; C26-D15; C26-D16; C26-D17; C26-D18; C26-D19; C26-D20; C26-D21; C26-D22; C26-D23; C26-D24; C26-D25; C42-D6; C42-D8; C42-D9; C42-D10; C42-D11; C42-D12; C42-D13; C42-D14; C42-D15; C42-D16; C42-D17; C42-D18; C42-D19; C42-D20; C42-D21; C42-D22; C42-D23; C42-D24; C42-D25; C42-D27; C42-D28; C42-D30; C42-D32; C42-D34; C42-D36; C42-D38; C42-D40; C42-D42; C60-D8; C60-D9; C60-D10; C60-D11; C60-D12; C60-D13; C60-D14; C60-D15; C60-D16; C60
  • Giá bán: Liên hệ

Collet máy tiện kẹp chi tiết tròn hệ Mét C26, C42, C60, C80 Vertex

Thương hiệu: Vertex

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 06 tháng

  • Collet máy tiện kẹp chi tiết tròn hệ Mét C26, C42, C60, C80 Vertex

    C26-D6; C26-D8; C26-D9; C26-D10; C26-D11; C26-D12; C26-D13; C26-D14; C26-D15; C26-D16; C26-D17; C26-D18; C26-D19; C26-D20; C26-D21; C26-D22;  C26-D23; C26-D24; C26-D25; C42-D6; C42-D8; C42-D9; C42-D10; C42-D11; C42-D12; C42-D13; C42-D14; C42-D15; C42-D16; C42-D17; C42-D18; C42-D19; C42-D20; C42-D21; C42-D22; C42-D23; C42-D24; C42-D25; C42-D27; C42-D28; C42-D30; C42-D32; C42-D34; C42-D36; C42-D38; C42-D40; C42-D42; C60-D8; C60-D9; C60-D10; C60-D11; C60-D12; C60-D13; C60-D14; C60-D15; C60-D16; C60-D17; C60-D18; C60-D19; C60-D20; C60-D21; C60-D22; C60-D23; C60-D24; C60-D25; C60-D27; C60-D28; C60-D30; C60-D32; C60-D34; C60-D36; C60-D38; C60-D40; C60-D42; C60-D45; C60-D47; C60-D48; C60-D50; C80-D18; C80-D20; C80-D25; C80-D28; C80-D30; C80-D32; C80-D35; C80-D38; C80-D40; C80-D42; C80-D45; C80-D48; C80-D50; C80-D52

    Collet máy tiện kẹp chi tiết tròn hệ Mét C26, C42, C60, C80 Vertex