sales@kamico.com.vn Trụ sở TP. HCM: 175/14 Đường số 11, Phường Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tin tức nổi bật

Đồng hồ so Mitutoyo 10mm

 • Xuất xứ:Nhật Bản
 • Mã sản phẩm:2046S; 2046SB; 2046S-09; 2046SB-09; 2047S; 2047SB; 2902S; 2902SB; 3046S; 3046SB; 3047S; 3047SB; 4046S; 4046SB; 2310S-10; 2310SB-10
 • Giá bán: Liên hệ

Đồng hồ so 0-10mm Mitutoyo serie 2046S

Đồng hồ so 0-10mm Mitutoyo serie 2046S-09

Đồng hồ so 0-10mm Mitutoyo serie 2047S

Đồng hồ so 0-10mm Mitutoyo serie 2902S

Đồng hồ so 0-10mm Mitutoyo serie 3046S

Đồng hồ so 0-10mm Mitutoyo serie 3047S

Đồng hồ so 0-10mm Mitutoyo serie 4046S

Đồng hồ so 0-10mm Mitutoyo serie 2310S-10

 • Đồng hồ so Mitutoyo 10mm: 2046S; 2046SB; 2046S-09; 2046SB-09; 2047S; 2047SB; 2902S; 2902SB; 3046S; 3046SB;  3047S; 3047SB; 4046S; 4046SB; 2310S-10; 2310SB-10

   

  Mã đặt hàng

  Phạm vi đo

  Độ chia

  Độ chính xác

  Dial reading

  w/ lug

  flat-back

  (Overall)

  (Retrace)

  2046S

  2046SB

  10mm (1mm)

  0.01mm

  13µm

  3µm

  ±0-100

  2046S-09

  2046SB-09

  10mm (1mm)

  0.01mm

  15µm

  3µm

  ±0-100

  2047S

  2047SB

  10mm (1mm)

  0.01mm

  13µm

  3µm

  0-50-0

  2902S

  2902SB

  10mm (1mm)

  0.01mm

  13µm

  3µm

  100-0

  3046S

  3046SB

  10mm (1mm)

  0.01mm

  15µm

  3µm

  ±0-100

  3047S

  3047SB

  10mm (1mm)

  0.01mm

  15µm

  3µm

  0-50-0

  4046S

  4046SB

  10mm (1mm)

  0.01mm

  15µm

  3µm

  ±0-100

  2310S-10

  2310SB-10

  10mm (1mm)

  0.01mm

  15µm

  3µm

  ±0-100