sales@kamico.com.vn Trụ sở TP. HCM: 175/14 Đường số 11, Phường Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tin tức nổi bật

Panme đo chiều dày tấm kim loại 389, 118

 • Xuất xứ:Nhật Bản
 • Mã sản phẩm:389-251-30;389-261-30;389-271-30;389-514;389-252-30;389-262-30;389-272-30;389-351-30;389-361-30;389-371-30;389-714;389-352-30;389-362-30;389-372-30;118-101;118-102;118-114;118-118;118-103;118-110;118-126;118-129;118-116;118-120;118-107;118-112
 • Giá bán: Liên hệ

Panme đo chiều dày tấm kim loại Mitutoyo Series 389, 118

Panme đo chiều dày 0-25mm Mitutoyo serie 389-251-30

Panme đo chiều dày 0-25mm Mitutoyo serie 389-271-30

Panme đo chiều dày 25-50mm Mitutoyo serie 389-252-30

Panme đo chiều dày 25-50mm Mitutoyo serie 389-262-30

 • Panme điện tử đo chiều dày tấm kim loại Mitutoyo 389: 389-251-30;389-261-30;389-271-30;389-514;389-252-30;389-262-30;389-272-30;389-351-30;389-361-30;389-371-30;389-714;389-352-30;389-362-30;389-372-30.

  Panme cơ khí đo chiều dày tấm kim loại Mitutoyo118: 118-101;118-102;118-114;118-118;118-103;118-110;118-126;118-129;118-116;118-120;118-107;118-112.

  Loại điện tử

  Hệ Mét

  Mã đặt hàng

  Phạm vi đo

  Độ chia

  Độ chính xác

  Độ sâu của họng Panme

  Kiểu đầu đo

  389-251-30

  0-25mm

  0.001mm

  ±4µm

  150mm

  F-F

  389-261-30

  0-25mm

  0.001mm

  ±4µm

  150mm

  S-F

  389-271-30

  0-25mm

  0.001mm

  ±4µm

  150mm

  S-S

  389-514

  0-25mm

  0.001mm

  ±5µm

  300mm

  F-F

  389-252-30

  25-50mm

  0.001mm

  ±4µm

  150mm

  F-F

  389-262-30

  25-50mm

  0.001mm

  ±4µm

  150mm

  S-F

  389-272-30

  25-50mm

  0.001mm

  ±4µm

  150mm

  S-S

  Hệ Inch/Mét

  Mã đặt hàng

  Phạm vi đo

  Độ chia

  Độ chính xác

  Độ sâu của họng Panme

  Kiểu đầu đo

  389-351-30

  0-25mm

  0.00005"/0.001mm

  ±.0002"

  6"

  F-F

  389-361-30

  0-25mm

  0.00005"/0.001mm

  ±.0002"

  6"

  S-F

  389-371-30

  0-25mm

  0.00005"/0.001mm

  ±.0002"

  6"

  S-S

  389-714

  0-25mm

  0.00005"/0.001mm

  ±.00025"

  12"

  F-F

  389-352-30

  0-25mm

  0.00005"/0.001mm

  ±.0002"

  6"

  F-F

  389-362-30

  25-50mm

  0.00005"/0.001mm

  ±.0002"

  6"

  S-F

  389-372-30

  25-50mm

  0.00005"/0.001mm

  ±.0002"

  6"

  S-S

   

  Loại cơ khí

  Hệ Mét

  Mã đặt hàng

  Phạm vi đo

  Độ chia

  Độ chính xác

  Độ sâu của họng Panme

  Kiểu đầu đo

  118-101

  0-25mm

  0.01mm

  ±4µm

  100mm

  F-F

  118-102

  0-25mm

  0.01mm

  ±4µm

  150mm

  F-F

  118-114

  0-25mm

  0.01mm

  ±4µm

  150mm

  S-F

  118-118

  0-25mm

  0.01mm

  ±4µm

  150mm

  S-S

  118-103

  0-25mm

  0.01mm

  ±5µm

  300mm

  F-F

  118-110

  25-50mm

  0.01mm

  ±4µm

  150mm

  F-F

  118-126

  25-50mm

  0.01mm

  ±4µm

  150mm

  S-S

   

  Hệ Inch

  Mã đặt hàng

  Phạm vi đo

  Độ chia

  Độ chính xác

  Độ sâu của họng Panme

  Kiểu đầu đo

  118-129

  0 - 1"

  .0001''

  ±.0002"

  6"

  F-F

  118-116

  0 - 1"

  .0001''

  ±.0002"

  6"

  S-F

  118-120

  0 - 1"

  .0001''

  ±.0002"

  6"

  S-S

  118-107

  0 - 1"

  .001''

  ±.00025"

  12"

  F-F

  118-112

  1"- 2"

  .001''

  ±.0002"

  6"

  F-F