sales@kamico.com.vn Trụ sở TP. HCM: 175/14 Đường số 11, Phường Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tin tức nổi bật

Panme đo trong series 145, 345

 • Xuất xứ:Nhật Bản
 • Mã sản phẩm:145-185;145-186;145-188;145-189;145-190;145-191;145-192;145-217;145-218;145-219;145-220;145-193;145-194;145-195;145-196;345-250-30;345-251-30;345-350-30;345-351-30
 • Giá bán: Liên hệ

Panme đo trong Mitutoyo Series 145, 345

Panme đo trong 5-30mm Mitutoyo serie 145-185

Panme đo trong 25-50mm Mitutoyo serie 145-186

Panme đo trong 50-75mm Mitutoyo serie 145-187

Panme đo trong 75-100mm Mitutoyo serie 145-188

 • Panme đo trong Mitutoyo series 145, 345: 145-185;145-186;145-188;145-189;145-190;145-191;145-192;145-217;145-218;145-219;145-220;145-193;145-194;145-195;145-196;345-250-30;345-251-30;345-350-30;345-351-30..

  Panme đo trong Mitutoyo series 145, 345 dùng để đo kích thước bên trong của các chi tiết máy, chi tiết cơ khí...

  Loại cơ khí

  Hệ Mét

  Mã đặt hàng

  Phạm vi đo

  Độ chia

  Độ chính xác

  Khối lượng

  145-185

  5-30mm

  0.01mm

  ±5µm

  130g

  145-186

  25-50mm

  0.01mm

  ±6µm

  140g

  145-187

  50-75mm

  0.01mm

  ±7µm

  160g

  145-188

  75-100mm

  0.01mm

  ±8µm

  180g

  145-189

  100-125mm

  0.01mm

  ±9µm

  210g

  145-190

  125-150mm

  0.01mm

  ±9µm

  230g

  145-191

  150-175mm

  0.01mm

  ±10µm

  250g

  145-192

  175-200mm

  0.01mm

  ±10µm

  270g

  145-217

  200-225mm

  0.01mm

  ±11µm

  310g

  145-218

  225-250mm

  0.01mm

  ±11µm

  330g

  145-219

  250-275mm

  0.01mm

  ±12µm

  350g

  145-220

  275-300mm

  0.01mm

  ±12µm

  370g

   

  Hệ Inch

  Mã đặt hàng

  Phạm vi đo

  Độ chia

  Độ chính xác

  Khối lượng

  145-193

  0.2-1.2"

  0.001"

  ±0.00025"

  130g

  145-194

  1-2"

  0.001"

  ±0.0003"

  140g

  145-195

  2-3"

  0.001"

  ±0.00035"

  160g

  145-196

  3-4"

  0.001"

  ±0.0004"

  180g

   

  Loại điện tử

  Hệ Mét

  Mã đặt hàng

  Phạm vi đo

  Độ chia

  Độ chính xác

  Khối lượng

  345-250-30

  5-30mm

  0.001mm

  ±5µm

  305g

  345-251-30

  25-50mm

  0.001mm

  ±6µm

  310g

   

  Hệ Inch/Mét

  Mã đặt hàng

  Phạm vi đo

  Độ chia

  Độ chính xác

  Khối lượng

  345-350-30

  0.2-1.2"

  0.00005"/0.001mm

  ±0.00025"

  305g

  345-351-30

  1-2"

  0.00005"/0.001mm

  ±0.0003"

  310g