sales@kamico.com.vn Trụ sở TP. HCM: 175/14 Đường số 11, Phường Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tin tức nổi bật

Thước đo lổ chân ngắn Mitutoyo 511

 • Xuất xứ:Nhật Bản
 • Mã sản phẩm:511-761;511-762;511-763;511-764;511-771;511-772;511-773;511-774;511-766;511-767;511-768;511-769;511-781;511-782;511-783;511-784;511-791;511-792;511-793;511-794;511-786;511-787;511-788;511-789
 • Giá bán: Liên hệ

Thước đo lỗ chân ngắn Mitutoyo Series 511

Thước đo lổ 18-35mm Mitutoyo serie 511-761

Thước đo lổ 35-60mm Mitutoyo serie 511-762

Thước đo lổ 50-150mm Mitutoyo serie 511-763

Thước đo lổ 100-160mm Mitutoyo serie 511-764

Thước đo lổ 18-35mm Mitutoyo serie 511-771

Thước đo lổ 35-60mm Mitutoyo serie 511-772

 • Thước đo lổ chân ngắn Mitutoyo 511: 511-761;511-762;511-763;511-764;511-771;511-772;511-773;511-774;511-766;511-767;511-768;511-769;511-781;511-782;511-783;511-784;511-791;511-792;511-793;511-794;511-786;511-787;511-788;511-789.

  Thước đo lổ chân ngắn Mitutoyo 511 dùng để đo kích thước lổ của các chi tiết máy, chi tiết cơ khí...

  Hệ Mét 

  Mã đặt hàng

  Phạm vi đo

  Stroke of contact point

  Content of set

  Probing depth

  Bore gage

  Dial indicator

  Dial protection cover

  Anvil

  Interchangeable Washer

  Sub-Anvil

  Spanner

  511-761

  18-35mm

  1.2mm

  511-761

  Not supplied

  Not supplied

  9 pcs.

  2 pcs.

  Not supplied

  1 pc.

  50mm

  511-762

  35-60mm

  1.2mm

  511-762

  6 pcs.

  4 pcs.

  Not supplied

  50mm

  511-763

  50-150mm

  1.6mm

  511-763

  11 pcs.

  4 pcs.

  1 pc

  50mm

  511-764

  100-160mm

  1.6mm

  511-764

  13 pcs.

  4 pcs.

  Not supplied

  50mm

  511-771

  18-35mm

  1.2mm

  511-761

  2109SB-10
  (Graduation: 0.001mm)

  21DZA000

  9 pcs.

  2 pcs.

  Not supplied

  1 pc.

  50mm

  511-772

  35-60mm

  1.2mm

  511-762

  6 pcs.

  4 pcs.

  Not supplied

  50mm

  511-773

  50-150mm

  1.6mm

  511-763

  11 pcs.

  4 pcs.

  1 pc.

  50mm

  511-774

  100-160mm

  1.6mm

  511-764

  13 pcs.

  4 pcs.

  Not supplied

  50mm

  511-766

  18-35mm

  1.2mm

  511-761

  2046SB
  (Graduation: 0.01mm)

  21DZA000

  9 pcs.

  2 pcs.

  Not supplied

  1 pc.

  50mm

  511-767

  35-60mm

  1.2mm

  511-762

  6 pcs.

  4 pcs.

  Not supplied

  50mm

  511-768

  50-150mm

  1.6mm

  511-763

  11 pcs.

  4 pcs.

  1 pc.

  50mm

  511-769

  100-160mm

  1.6mm

  511-764

  13 pcs.

  4 pcs.

  Not supplied

  50mm

   

  Hệ Inch

  Mã đặt hàng

  Phạm vi đo

  Stroke of contact point

  Content of set

  Probing depth

  Bore gage

  Dial indicator

  Dial protection cover

  Anvil

  Interchangeable Washer

  Sub-Anvil

  Spanner

  511-781

  0.7-1.4"

  0.047"

  511-781

  Not supplied

  Not supplied

  9 pcs.

  2 pcs.

  Not supplied

  1 pc.

  2"

  511-782

  1.4-2.5"

  0.047"

  511-782

  6 pcs.

  4 pcs.

  Not supplied

  Not supplied

  2"

  511-783

  2-6"

  0.063”

  511-783

  11 pcs.

   

  1 pc.

  Not supplied

  2"

  511-784

  4-6.5"

  0.063”

  511-784

  13 pcs.

   

  Not supplied

  Not supplied

  2"

  511-791

  0.7-1.4"

  0.047"

  511-781

  2923SB-10
  (Graduation: .0001")

  21DZA000

  9 pcs.

  2 pcs.

  Not supplied

  1 pc.

  2"

  511-792

  1.4-2.5"

  0.047"

  511-782

  6 pcs.

  4 pcs.

  Not supplied

  Not supplied

  2"

  511-793

  2-6"

  0.063”

  511-783

  11 pcs.

   

  1 pc.

  Not supplied

  2"

  511-794

  4-6.5"

  0.063”

  511-784

  13 pcs.

   

  Not supplied

  Not supplied

  2"

  511-786

  0.7-1.4"

  0.047"

  511-781

  2922SB
  (Graduation: .0005")

  21DZA000

  9 pcs.

  2 pcs.

  Not supplied

  1 pc.

  2"

  511-787

  1.4-2.5"

  0.047"

  511-782

  6 pcs.

  4 pcs.

  Not supplied

  Not supplied

  2"

  511-788

  2-6"

  0.063”

  511-783

  11 pcs.

   

  1 pc.

  Not supplied

  2"

  511-789

  4-6.5"

  0.063”

  511-784

  13 pcs.

   

  Not supplied

  Not supplied

  2"